Surat Kesediaan Mengajar dan Mendidik


Lampiran I Surat Nomor : ................................................
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama                                       : .........................................................
NIP/NUPTK                            : .........................................................
Pangkat / Gol                           : .........................................................
Unit Kerja                                : .........................................................
Jabatan                                    : .........................................................
Mata Pelajaran yang diampu     : 1. .........................................................
                                                  2. .........................................................
Menyatakan bersedia untuk bertugas sebagai tenaga pendidik pada tahun Pelajaran 2018/2019 sesuai denga permohonanseperti tercantum di bawah ini :No
Jam Ke
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
Ket
1
I2
II3
III4
IVdst sd 10Demikian surat kesediaan ini saya buat dalam keadaan sehat dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
Kepala Sekolah


..............................................
NIP.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Surat Kesediaan Mengajar dan Mendidik"